Monday, July 13, 2020
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Trajnim për trajnues të punëtorive kreative

Në trajnimin tri-ditor për trajnues morën pjesë 12 mësimdhënës të shkollave të mesme në Prilep, Kavadar, Koçan, Gostivar, Ohër dhe Çair në Shkup nga 26-28 shkurt 2014. Trajnimi kishte për qëllim zhvillimin e aftësive të mësimdhënësve në shkolla ​​e të cilët më pas do ua përcjellin njohuritë e tyre mbi nxënësit e tyre në komunat e përzgjedhura.

Ekspertë dhe artistë përmes qasjes metodologjike që është kombinim në mes punës individuale dhe në grup, punuan në marrjen e njohurive për kulturat e të tjerëve. Ata gjithashtu përçuan njohuri mbi stereotipet dhe paragjykimet dhe mënyrat e zgjidhjes së konflikteve nëpërmjet lojës.

Nga ky trajnim kam mësuar shumë gjëra, veçanërisht në pjesën praktike të trajnimit. Nëpërmjet seminareve, kam gjetur këtë pjesë krijuese që mendoja se nuk e kisha, por gjatë këtij trajnimi tri-ditor kam gjetur veten. Unë mendoj se kam një pjesë kreative që do të vazhdojë të ma mundësojë mua të gjejë momentet kreative te nxënësve. Të gjitha këto përvoja që i kemi fituar në këtë trajnim do t’ua përcjell nxënësve të tjerë dhe do të punojmë shumë mbi këto tema. Do të zgjidhim shumë probleme që ata i preokupojnë, nga aspekti  multietnik, por edhe nga përditshmëria. Ajo do të bëhet nëpërmjet lojës dhe argëtimit – tha profesori i shkollës së mesme komunale “Orde Çopela” nga Prilepi, Igor Galovski.

Mësimdhënësit do të fillojnë implementimin e 12 punëtorive kreative në periudhën nga prilli deri në qershor me grupe nga 20 nxënës, pas të cilave do të vijojë prezantim të produktve finale që do të dalin nga ky proces.