Monday, February 18, 2019
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Trajnim për prodhimin e përmbajtje multimediale për mësimdhënësit në shkollat e mesme në Shtip

Trajnimi dy ditor për prodhimin e përmbajtjeve multimediale (Youth via Media)  u mbajt me shtatëmbëdhjetë dhe tëtëmbëdhjetë , shtator 2013. Ky trajnim u mbajt në Shtip, me mësimdhënës dhe nxënës nga shkollat e mesme nga Shtipi, Radovishi dhe Sveti Nikolla. Në javën paraprake i njejti trajnim u mbajt në Shkup, ku pjesmarësit morën njohuri rreth prodhimit të përmbatjeve multimediale për në internet, në kontekstin e integrimit ndëretnik në arsim.
Ato zgjeruan njohuritë e tyre rreth sterotipeve dhe kishin mundësi të ndëgjojnë për shembuj të stereotipeve më të shpeshta në mediat e shkruara dhe elektornike,njohja e raportimit të njëanshëm dhe jo të besueshëm, paragjykimet dhe gjuhën e urrejtjes në media. Pjesëmarësit morën informacione bazike për të shkruarit informuese, si : çka është lajmi, intervista, raprotimi, normat etike, përgatitja dhe redaktimi i të njejtave si dhe  shkrimi për në ueb. Qasja, përfshinë punën në grupe; mësimdhënësit dhe nxënësit përgatisin tregimet e tyre duke shkrepur fotografi, duke shkruar tekste, krijuar video me qëndrime, redaktimin dhe plasimin e tyre online.
Si pjesë e  tetë trajnimeve regjionale që do të mbahen në Veles, Kumanovë, Kërçovë , Strugë, Tetovë dhe Manastir , në periudhën e ardhshme gjithsejt 56 shkolla do të jenë të përfshira në këtë proces. Nga këto trajnime do të përfitojnë mbi njëqind nxënës dhe mësimdhënës.