Friday, April 3, 2020
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Trajnim për përgatitjen e prezentimit publik, efektiv dhe interaktiv ,në Shtip, Tetovë dhe Kumanovë

Nga 11 deri më 14 Nëntor 2013, tre trjanime një ditore për planifkimin e prezentimeve publike interaktive dhe efektive, u mbajtën në Shtip, Tetovë dhe Kumanovë. Trajnimet ishin të dizajnuara për  të gjitha shkollat fillore dhe të mesme të të tre regjioneve , duke involvuar përfaqësues të SIT nga çdo shollë. Trajnimi kishte për qëllim  zhvillimin e aftësive  dhe njohurive të pjesmarësve , duke i pajisur ato me njohuri të reja dhe përvojë praktike, rreth planifikimit të qëndrimeve të shkurtëra për auditorium specifik, si dhe idnetifikimin, ikjen dhe adresimin e stereotipeve dhe gjuhës së urjetjes.

Pjesmarësit gjithashtu ishin të njoftuar me strukturimin dhe organizimin e prezentimeve efektive , përgatitjen e prezentimeve publike për grupe qëllimore specifike, të prezentuar përmës luajtjes së roleve, organizmit të debateve,  pres konferenaceve, ku do të ketë  diskutime dhe  përgjigje kthyese nga ana e pjesmarësve të tjerë.

Ky lloj i tranimeve do të vazhdojë dhe do të përfshijë të gjitha shkollat e rajonit të Velesit, Strugës, Strumicës dhe Kërçovës , gjatë nëntorit dhe fillimit të dhejtorit të këtij viti.