Sunday, June 7, 2020
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Të shprehurit e nxënësve përmes forum teatrit dhe dramës në Shkup

Më 26 Nëntor 2013, Qendra Informative Kulturore mblodhi së bashku nxënës nga shkolla të ndryshme në forum teatër dhe në prezentimin e produktit final që ishte i krijuar nga një grup nxënësish nga shkolla e mesme “ Boro Petrushevki” nga Shkupi. Nxënësit u njoftuan me teknikën e Augusto Boal, për të shprehur këndvështrimet e tyre, ndjenjat, stereotipet, paragjykimet dhe zgjidhjen e dilemave konkrete që u prezentuan nga grupi.
Siatuata konkrete e dhënë “ ideja e të shkuarit së bashku në ekskurzion (shkolla maqedone dhe shqiptare) , e cila ishte e penguar nga ana e një nxënësi i cili nuk besonte se kjo ishte një ide e mire , ishte tema që u analizua me audiencën, ku u dhanë zgjidhje dhe ide të ndryshme. Formati dhe teknika që përdoren gjatë forum teatrit nuk kanë barierë në mes skenës teatrore dhe audiencës, ashtu që disa nga nxënësit më pastaj zëvendësuan aktorët skenik, në mënyrë që të tregojnë zgjidhjet më të mira për atë çështje.
Prezentimi i 12 puntorive kreative u bë përmes një shfaqje teatrale, në të cilën u prezentua një histori dashurie med dy të rinjsh me prejardhje të ndryshme etnike dhe problemet me të cilat ato ballafaqohen. Gjatë puntorisë u diskutuan haptas shumë qëndrime, stereotipe dhe paragjykime. Diskutimi ishte i moderuar nga ana e aktorëve tanë të mirnjohur Keti Donçevska Ilik dhe Goranl Ilik, ndërsa drejtoresha e shkollës Sonja Ristovska dha komentet e saja rreth procesit. Mbi pesëdhjetë persona ishin të pranishëm në prezentim , i cili u përcoll me ceremoninë e shpërndarjes së çertifikatave për të gjithë studentët dhe mësimdhënësit që ishin të involvuar në proces.