Thursday, February 21, 2019
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Suksesi qëndron në dallime

Dallimet ndëretnike në kompanitë private po vërtetojnë ndikimin pozitiv të tyre në shoqëri,  një strategji e shkëlqyer që çdo biznes privat në shtet do duhej ta ketë si rrugë të vetme drejt një të ardhme produktive- ishin këta disa nga përfundimet deri te të cilat aritën një grup prej tetë nxënësish të shkollës së mesme “8 Shtatori” , të cilët përfundime i prezentuan sot në Tetovë, në shkollën e tyre.

Gjatë muajit Shkurt nxënësit ishin pjesë e një aktiviteti, më saktësisht ato  punonin në një studim rasti lidhur me zhvillimin e karierës në kompaninë multikulturore VEZË SHARRI nga Tetova. Kompani që u përzgjodh për tu studiuar dhe që ka diversitet etnik dhe në të njejtën kohë është e suksesshme në funksionimin e saj.

Mësimdhënës, nxënës, prindër, drejtorë të shkollave dhe përfaqësues të mediave ishin ato që ndëgjuan prezentimin, dhe arinin në numër mbi pesëdhjetë pjesëmarës.  Të gjithë nxënësve dhe mësimdhënësve pjesëmarës në procesin e punës , PINA u dhuroi çertifikata.