Wednesday, August 12, 2020
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Shpreshja e kreativitetit dhe ndërlidhjes së nxënësve përmes puntorive kreative në ARSENI JOVKOV

Nxënës kreativ – maqedonas , shqiptar dhe romë nga shkolla e mesme ARSENI JOVKOV, u mblodhën së bashku dhe kanë shkëmbyer ide të ndryshme , ashtuqë nxënësit dhe qytetarët e tjerë të mund të ndëgjojnë, mësojnë dhe përfitojnë në drejtim të ngritjes së vetëdijes për rëndësinë e integrimit ndëretnik në shkolla.

Shprehje të kreacionit dhe ndërlidhjes, takimi me kulturën e të tjerëve dhe shfrytëzimi I imagjinatës për të ulur paragjykimet dhe stereotipet, u  shtroi rrugën nxënësve që të mësojnë dhe zhvillojnë idetë e tyre në katër puntoritë e organizuara nga tre deri më njëzet e tre tetor , 2012.

Puntoritë ishin me qëllim që të përforëcojnë dhe zhvillojnë aftësitë e nxënësve që të përdorin procesin kreativ për të aritur në qëllimin e përbashkët, të fitojnë përvoja nga njëri tjetri duke punuar së bashku , duke mësuar për kulturën e tjerëve, të inicuarit e refleksionit kritik në lidhje me stereotipet , paragjykimet dhe diskriminimin në baza etnike, të ngrisin vetëdijen në lidhje më përfitimet e bashkëpunimit ndërkulturor dhe ndëretnik dhe në fund të krijojnë video të shkurtëra në mënyrë që të dokumentojnë shkëmbimin ndërkulturor.

Për të aritur këtë, nxënësit kanë punuar shumë me aktivitete të ndryshme , të gjithë ata ndanë së bashku filmat e preferuar dhe si mesazhet positive kanë ndihmuar në nohjen e diskriminimit dhe padrejtësive në jetën e përditshme, më pastaj si ata e perceptojnë nocionin kulturë- si proces përmes të cilit transferohen  vlerat morale dhe familjare, duke përfshirë edhe ushqimin , veshjet dhe traditat.  Në fund duke punaur në grupe nxënësit diskutuan se si ulja e nivelit të  stereotipeve, paragjykimeve dhe diskriminimit mund të ris bashkëpunimin dhe integrimin ndëretnik në arsim.

Ky grup i nxënëve shumë i motivuar që me përpjekjet e tyre  të ngrisin vetëdijen për rëndësinë e dallimeve dhe bashkëpunimit ndëretnik në shkolla. Gjatë puntorisë ato kanë aritur që të përzgjedhin  katër ide , më çka  në periudhën që vjen me ndihmën e dy artistëve dhe profesionistëve , këta ide do të shëndërohen në video të shkurtëra , me qëllim që të shpërndahet fryma pozitive rreth integrimit ndëretnik në arsim. Qytetarët dhe publiku më i gjërë do të ketë mundësi që t’i shoh këto video të shkurtëra në mbrëmjen promovuese që planifikohet të mbahet në fillim në dhjetorit.