Thursday, February 21, 2019
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Shprehja e integrimit ndëretnik përmes Teatrit dhe Arteve

Më 14 qershor, në Galerinë e Arteve “Bezisten” në Shtip, një grup i talentuar i studentëve të rinj nga shkolla e mesme Stojmenski Sllavço mbajtën prezantimin përfundimtar të punëtorive kreative si pjesë e integrimit ndëretnik në Projektin e USAID-it për arsim. Këto aktivitete janë të arriturat e nxënësve dhe mësuesve  të shkollës  në një periudhën prej tre muajsh.

Prezantimi ishte i përbërë nga një dramë teatrale të quajtur “Ljubov Cok, Razdelba Jok”, në të cilën merr vend historia e një marrëdhënie të ndaluar mes dy të rinjve, Merima dhe Igor, anëtarë të grupeve të ndryshme etnike (turke dhe maqedonase). Marrëdhënia është subjekt i thashethemeve dhe poshtërimit nga ana e mjedisit, bashkëmoshatarëve të tyre, të cilët nuk besojnë se ky lloj i dashurisë mund të zgjasë.Çifti vërteton të kundërtën. Në të njëjtën kohë me dramën, në anën tjetër të Bezistenit, ishin dy nxënës të cilët ishin pikturonin motive të ndryshme me ngjyra të gjalla. Në fund të prezantimit,  kishte gatime tradicionale të përgatitura nga prindërit dhe nxënësit e komuniteteve etnike të përfshira në këtë proces që u shërbyen për audiencën.

Prezantimi përfundimtar u ndoq nga kryetari, ILCO Zahariev, përfaqësues të komunës, sekretari i Shtetit në Ministrinë e Arsimit, Elizabeta Todorovska, mësimdhënësit, drejtorët e shkollave, prindërit dhe shumë të tjerë. “Shtipi shërben si një shembull, sidomos në këtë moment vendimtar, me komunat e tjera se si ata duhet të kultivojnë bashkëjetesën”, – tha Sekretarja e Shtetit, Elizabeta Todorovska.

Projekti USAID për Intergrim Ndëretnik në Arsim (PINA) ka aktivitete të tilla në shtatë shkolla të tjera gjatë vitit 2013 me qëllim që të përmirësojnë integrimin ndëretnik në arsim.