Friday, July 10, 2020
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Shëndet për të gjithë, pavarësisht përkatësisë!

DSC02648Në hapësirë të stërmbushur, e cila ishte e ngushtë për t’i pranuar të gjithë të interesuarit, nxënësit, mësimdhënësit, përfaqësuesit e ekipit të PINA-s dhe përfaqësuesit e komunës së Velesit e ndoqën prezantimin e studimit të rastit në një kompani multietnike, i cili u mbajt më 22 maj në shkollën e mesme “Dimitria Çupovski” në Veles.

Në prezantimin, nxënësit e kësaj shkolle të mesme i prezantuan gjetjet nga hulumtimi i tyre si dhe video incizimin nga vizitat në terren në ISHP Poliklinika “Vitalino”, e cila shërben si shembull për ndërtimin e bashkësisë në këtë qytet. Edhe pse ka të punësuar vetëm nga komuniteti etnik maqedonas, poliklinika u ofron shërbime shëndetësore pacientëve nga të gjitha bashkësitë etnike, të cilat jetojnë në Veles – turqve, shqiptarëve, romëve, maqedonasve të besimit islam, boshnjakëve etj.

Ekipi i nxënësve–hulumtues gjithashtu ishte me përbërje të përzier etnike – nga dy përfaqësues nga secila prej këtyre bashkësive etnike. Pasi që e prezantuan historikun e kompanisë dhe gjetjet e hulumtimit të fituara përmes anketave dhe intervistave me të punësuarit në këtë ndërmarrje, ata i paraqitën edhe konstatimet dhe rekomandimet e studimit. Një prej rekomandimeve më të rëndësishme ishte se do të ishte mjaft produktive nëse kolektivi pasurohet me të punësuar të etnive tjera, që do të ndihmonte në komunikimin e përditshëm me pacientët.

Nxënësit e shfaqën edhe video incizimin, i cili dokumentoi tërë procesin e punimit të hulumtimit. Në fund, ata morën certifikata për pjesëmarrje në këtë aktivitet, i cili u zbatua si pjesë e partneritetit të Projektit për Integrimin Ndëretnik në Arsim dhe organizatës “Karriera ime”.