Wednesday, September 19, 2018
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Punëtori kreative në shkollën e mesme ARSENI JOVKOV

Nxënësit e shkollës së mesme ARSENI JOVKOV, Komuna e Butelit, bashkë me arsimtarët, ekipin e PINA-s, përfaqësuesit  e Multimedia si dhe ekspertët u mblodhën në rrethana joformale për të mësuar për Projektin e USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim, diverzitetin kulturor dhe dijalogun ndëretnik të cilët do të jenë pjesë në kuadër të një komplet të punëtorive kreative të planifikuara për tetor dhe nëntor 2012.

21 nxënës të cilët do të jenë pjesë të punëtorive kreative, dhe do të jenë të udhëhequra nga organizata partnere Multimedia, në takimin e parë joformal u ofruan mundësi  veç të mësojnë për njëri tjetrin më shumë. Në fund, të gjithë ranë dakord se nëpërmjet disa ushtrimeve u sigurua shprehja e shkathtësive të  tyre kreative si dhe bashkëpunimi.

Punëtoritë fillojnë që nga java që vijon dhe do të zbatohen gjatë muajit tetor dhe nëntor 2012.