Thursday, February 21, 2019
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Prodhimi i përmbajtjeve multimediale në Kërçovë dhe Manastir

Gjatë javës që shkoi, saktësisht nga 30 Tetori dëri më 2 Nëntor të 2013, janë mbajtur trajnime dy ditore në Kërçovë dhe Manastri, për prodhimin e përmbajtjeve multimediale (Të rinjtë përmes mediave). Trajnimet ishin të destinuara për mësimdhënësit dhe nxënësit nga çdo shkollë e mesme nga të dy qytetet e lartpërmendura. Trajnimi ishte shumë i dobishëm për pjesmarësit, ashtu që ato morën njohuri për prodhimin e përmbajtjeve multimediale për internet, ne kontekstin e integrimit ndëretnik në arsim, rreth temave specifike siç ishin stereotipet, paragjykimet dhe gjuhën e urrejtjes.
Pjesmarësit mësuan për lajmin, tregimin, intervistën, si të shkruajnë tregime, si të fotografojnë, të shkruajnë tekste, të bëjnë video më deklarata, ti përpunojnë të njejtat, të përgatisin dhe përpunojnë përmbajtjen dhe si të shkruajnë për ueb. Në fund të puntorisë ato ia dolën që të krijojnë tregimet e tyre rreth aktiviteteve që ndodhin në shkollën e tyre. Gjithashtu kishin mundësi të punojnë në grupe, bashkpunojnë dhe të ndajnë përvoja rreth aktiviteteve që ato i ndërmarin në shkollat e tyre, në kuadër të PINA-s.