Wednesday, August 12, 2020
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Njohuri mediatike për mirëkuptim më të mirë ndëretnik

Çka është stereotipizimi dhe gjeneralizimi, çka është etika në gazetari, si të shkruajmë lajme, si të përgatisim një tregim me fotografi, si të bëjmë një mbulim multimedial dhe të njëjtën ta vëndosim në internet ku përmbajtja do të jetë në dispozicion të lexuesve, ishin këta disa nga temat e trajnimit dy ditor për trajnues , për prodhim të përmbajtjeve multimediale në kontekst të integrimit ndëretnik në arsim, që u mbajt në Mavrovë më 10 dhe 11 maj. Gazetarë nga mediume të ndryshme debatuan dhe planifikuan se si njohuritë e tyre do t’ua përcjellin mësimdhënësve në shkollat fillore dhe të mesme.

Njëri nga trajnuesit që do të ndajë këto njohuri me mësimdhënësit ,Dragan Antonovski, tha se trajnimi ishte shumë i dobishëm.

Ne duhet ta dimë se cili ishte është qëllimi ynë dhe mënyrën se si duam ta arijmë. Të bëjmë përgatije serioze dhe ta planifikojmë atë  “ – tha Antonovski

Kishim një diskutim konstruktiv dhe mendoj se aritëm të gjejmë qasjen e duhur për t’i përçuar njohuritë bazë mësimdhënësve , dhe në atë mënyrë ato do të jenë të inkurajuar të kombinojnë njohuritë e tyre me kohën e tashme digjitale dhe të vazhdojnë të punojnë me nxënësit në një mënyrë të tillë që për nxënësit e sotshëm është më se normale, dhe ky është interneti “ tha Saraçini, Menaxhues i Programit në MIM.

Redaktori i TV Alfa, Zoran Bujarovski, ishte shumë optimist sa i përket aktiviteteve me mësimdhënës dhe nxënës, dhe beson se ato kanë mundësi të bëjnë ndryshime pozitive në shkollë dhe në shoqëri.