Friday, July 10, 2020
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Në shtator hapet konkursi për shkollat e mesme për produkte multimediale “Si ndërtojmë një ardhmëri të përbashkët”

Projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim dhe Instituti Maqedonas për Media, në shtator do ta shpallin konkursin për produkte mutimediale me temë “Si ndërtojmë një ardhmëri të përbashkët”.

Qëllimi i konkursit është që të nxiten nxënësit dhe mësimdhënësit e shkollave të mesme të prodhojnë përmbajtje multimediale, me të cilat do t’i prezantojnë aktivitetet shkollore kushtuar bashkëpunimit mes bashkësive të ndryshme etnike, si dhe kultivimit të dallimeve kulturore.

Të drejtë të pjesëmarrjes kanë të gjitha shkollat e mesme nga Republika e Maqedonisë, të cilët do të mund të aplikojnë me rrëfime video, foto-storje ose storje multimediale (kombinim nga tekst, video, audio, fotografi).

Për tre shkollat të plasuara më mirë parashikohen çmime. Produktet më të mira multimediale nga të gjitha shkollat do të marrin mirënjohje dhe do të marrin pjesë në ekspozitë multimediale, e cila do të organizohet në fund të konkursit.