Monday, February 18, 2019
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Manifetim shkollor i integruar në Kërçovë

Me rastin e pranimit të nxënësve të klasës së parë në Organizatën e fëmijëve , më nëntë Tetor të 2013-tës, u mbajt manifestim në shkollën “Sande Shterjoski” në Kërçovë. Performime nga më të ndryshmet ishin përgaditur me qëllim që të vazhdoj edhe më tëj praktika e mirë që kjo shkollë vetëmse e implementon , edhe atë mbajtja e manifestimeve të integruara etnikisht. Në çdo pikë të manifestimit morën pjesë numër i balancuar i nxënësve si në bazë etnike ashtu edhe gjinore. Disa nga pikat ishin : bisedë rreth të drejtave të fëmijëve, gjithashtu ato kënduan dhe vallëzuan me këngën nga seriali për fëmijë “ Mahalla jonë” , recituan, dhe sërish kënduan dhe vallëzuan duke inkorporuar edhe shenja konverzative të njerezve shurdhë-memec.

Të gjitha tri gjuhët , ndoshta edhe më shumë gjuhë ishin të përdorura gjatë gjithë kohës,  qoftë duke thënë tekstin në gjuhën e “tjetrit” ose duke kënduar këngë në të tri gjuhët.  Kjo shkollë jo vetëm përmes vetë manifestimit dërgoi një mesazh shumë të fortë në lidhje me ndërtimin dhe ruatjen e atmosferës integruese ndëretnike, por edhe përmes angazhimit të mësimdhënësve nga të tri gjuhët mësimore, që ishin përgjegjës për përgatitjen e ngjarjes. Gjithashtu edhe përmes fjalimit hyrës aq të fuqishëm që bëri drejtori i shkollës z.Lulzim Mehmedi.