Saturday, May 30, 2020
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Manifestim solemn për renovimin e shkollës nga komuna e Nagoriçanit të Vjetër

Pesë Nëntori, ishte dita kur festuan së bashku drejtori, mësimdhënësit, nxënësi dhe përfaqësues të EUCOM dhe USAID, renovimin e shkollës fillore “Hristijan Todorovski- Karpos” në Dragomancë të komunës së Nagoriçanit të Vjetër. Renovimi i shkollës krijoi hapsirë të mirë për mësim dhë integrimit ndëretnik në arsim, i njejti u financua nga Qeveria e Sheteve të Bashkuara, përmes Komandës Evropiane së Shteteve të Bashkuara (EUCOM).

“Ne në EUCOM dhe USAID, shohim rëdësinë e integrimit ndëretnik në arsim në shkollat publike në Republikën e Maqedonisë, ashtu që udhëheqësit tuaj të ardhshëm do të mund të rriteshin me vlera të përbashkëta dhe të vendosin raporte shoqërore- raprote të cilat do të përforcojnë bashkpunimin dhe integrimin shoqëror“, tha kolonel Jeff Predmore, atashe i mbrojtjes në Ambasadën amerikane.
Pas një programi të larmishëm, i përgatitur nga ana e mësimdhënësve dhe nxënësve , u bë prerja e shiritit dhe më pastaj në një takim jo zyrtar të mysafirëve, shënoi zyrtarisht komplemtimin e renovimit të shkollës.
Shkolla “Hristijan Todorovski- Karposh” vazhdon të implementoj dhe organizojë aktivitete të ndryshme ,si vendosje e partneritetit me shkolla tjera, përfshirja e konceptit të bashkpunimit ndëretnik në programet mësimore dhe lëndët, të gjithë këto në kuadër të projektit të USAID-it për integrim ndëretnik në arsim.