Saturday, July 11, 2020
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Manifestim që shënoi përfundimin e renovimeve dhe uroi mirseardhje aktiviteteve për integrim ndëretnik

Projekti i USAID-it për integrim ndëretnik në arsim, së bashku me qytetin e Shkupit sot festoi përfundimin e renovimit të shkollës së mesme “ Josip Broz Tito”. Renovim i cili u mbështet financiarisht nga ana e Qeverisë së Shteteve të Bashkuara tëAmerikës dhe Komandës Evropiane të Shteteve të Bashkuara (EUCOM) .
Kjo ngjarje solemne mblodhi së bashku pridër, mësimdhënës, nxënës, prefektin e Shkupit, autoritete lokale, përfaqësues të USAID-it dhe EUCOM-it , ashtu që të gjithë së bashku të urojnë mirseardhje të gjitha aktiviteteve që shkolla po implmenton në emër të integrimit dhe kohezionit ndëretnik në arsim. Procesi i renovimit të shkollës “Josip Broz Tito” është vetëm një stimul për përmirësimin e ambientit mësimor për integrim ndëretniknë arsim.

“Arsimi modern ngulit konceptet dhe qasjet që ndihmojnë gjeneratave të reja për të nxitur dhe promovuar bashkëjetesën, paqe dhe për të vënë përpjekjet për bashkëpunim të suksesshëm në çdo fushë. Mësuesit dhe prindërit kanë rolin fisnik për të mësuar fëmijët se ata i përkasin një shoqërie multietnike dhe multikulturore, ndërsa roli ynë si Qyteti i Shkupit është që të krijojë kushte dhe ofrojnë mundësi konceptin e integrimit ndëretnik për të ngulitur në çdo shkollë”- theksoi prefekti i qytetit të Shkupit z. Koce Trajanovski.

“Ne në EUCOM njohim rëndësinë e integrimit ndër-etnike në shkollat publike për Republikën e Maqedonisë, dhe ju përgëzoj për hapat që keni hedhur në drejtim të këtij qëllimi”, – tha udheheqësi Gary Shedenhelm, Zyra e atasheut të Mbrojtjes, Ambasada e SHBA në Shkup. “Kjo është një tjetër mënyrë që ne të punojmë së bashku për të ndërtuar një mjedis më të mirë të mësuarit dhe një të ardhme të ndritshme.”
Projeki i USAID-it për integrim ndëretnik në arsim, so të vazhdojë të asistoj komunitetin në përpjekjet e tyre për përmirësimin e objekteve shkollore dhe përparimin e integrimit ndëretnik dhe bashkëpunimin.