Tuesday, November 20, 2018
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Kushte më të mira shkollore për mardhënie ndëretnike më të mira në Strumicë dhe Banjsko

Shkolla e mesme “Nikolla Karev” nga Strumica dhe shkolla fillore  “Marshall Tito” nga Banjsko janë dy nga gjithsejt njëmbëdhjetë shkollat ku janë të implementuara aktivitetet e projektit të USAID-it për integrim ndëretnik në arsim, me qëllim të përmirësimit të kushteve për nxënësit në këto shkolla. Në shkollën “Nikolla Karev” u ndëruan dritaret dhe u ndërtuan vendkalime të posaçme për persona me aftësi të kufizuara, ndërsa shkolla “Marshall Tito” tashmë ka çati të re. Pjesë e ceremonisë së prerjes së shiritit ishin edhe një sfilatë mode dhe të shijuarit e ushqimeve të llojllojshme, të gjitha këto të përgatitura në shtëpi.

Për të ndjekur aktivitete e ndryshme që nxënësit kishin përgatitur ishin prezent kryetari i komunës së Strumicës, shumë prindër, mësimdhënës, përfaqësues të komunës, USAID-it, si dhe stafi i projektit për integrim ndëretnik në arsim.

“Shkolla juaj ka treguar entuziazëm të madh për të kyçur aktivitet që do të mundësojnë të përforcohet dhe të vazhdojë koncepti për integrim ndëretnik në arsim. Këto aktivitete vlejnë shumë, përveç procesit të renovimit “ tha Znj. Jennifer Sonnolly, oficere për demokraci pranë USAID-it.

Procesi i renovimit është mbështetur financiarisht nga ana e projektit të USAID-it për integrim ndëretnik në arsim dhe Komanda Evropiane e Shteteve të Bashkuara (EUCOM). Renovimi paraqet vetëm një pjesë të aktiviteteve që shkollat ndërmarin për të mbështetur integrimin ndëretnik në arsim.