Wednesday, August 12, 2020
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Kreativiteti është gjuhë universale që i afron të rinjtë

DSC04652Tre muaj mësim dhe shoqërim intensiv e kreativ, dhe produkte artistike të përbashkëta të shkëlqyeshme të nxënësve me përkatësi të ndryshme etnike nga tërë Maqedonia. Ky është rezultati i ciklit të dytë të punëtorive kreative nga Projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim, që u realizua në gjashtë shkolla të zgjedhura nga qytete të ndryshme të vendit. Në ciklin e punëtorive, që mbyllet këto ditë, morën pjesë rreth 25 nxënës nga shkollat e mesme „Dobri Daskallov“ nga Kavadarci, „Orde Çopella“ nga Prilepi, „Lupço Santov“ nga Koçana,  „Gostivar“ nga Gostivari, „Shën Klimenti i Ohrit“ nga Ohri dhe „Cvetan Dimov“ nga Shkupi.

Pas mbylljes së punëtorive, secila prej këtyre shkollave në qytetin e vet do të paraqitet me produktin final, të përgatitur nga vetë nxënësit. Në muajt që mbeten deri në fund të këtij viti, në bashkëpunim me komunat do të organizohen ngjarje publike, ku këto produkte kreative do të prezantohen para nxënësve, prindërve dhe arsimtarëve të vetë atyre shkollave.  Produktet finale të nxënësve nga punëtoritë kreative përfshijnë më shumë lloje të shprehjes artistike – koncerte, ekspozita fotografish, shfaqje teatrore etj., të cilat i paraqesin vlerat e bashkëjetesës, të integrimit ndëretnik dhe të respektimit të diversitetit.

Punëtoritë kreative, në të cilat nxënësit kanë punuar pa u lodhur tre muaj në grupe të përziera etnike, treguan se kreativiteti dhe loja janë gjuhë universale që i afron të rinjtë, por edhe mjet i shkëlqyeshëm  për shoqërim dhe krijimin e miqësive të reja  mes nxënësve të përkatësive të ndryshme. Buzëqeshjet në fytyrat e të rinjve dhe entuziazmi i tyre, që ishin pjesë e pashmangshme e të gjitha punëtorive, dëshmuan se kreativiteti dhe arti janë një nga mënyrat më efikase për shembjen e barrierave që ekzistojnë mes tyre.