Friday, April 10, 2020
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Komunikimi drejt nevojave të nxënësve, arsimtarëve dhe prindërve është kyç për integrimin më të mirë ndëretnik

Në bashkëpunim me Media Institutin е Maqedonisë, PINA vazhdon me ciklin e punëtorive për planifikimin e prezantimeve publike interaktive efikase në kontekst të integrimit ndëretnik në arsim, ku janë përfshirë anëtarët e ekipeve për integrim shkollor në arsim pothuajse nga të gjitha shkollat e tërë vendit. Në punëtorinë që u mbajt në Ohër më 26 shtator, pjesëmarrësit nga disa komuna nga pjesa perëndimore e vendit, përmes punës së përbashkët, me ndihmën e trajnuesve me përvojë, janë njohur me sekretet e komunikimit të mirë publik.

Si të komunikohet me grupe të ndryshme qëllimore, si t’i bindim njerëzit që të bëhen aleatët tanë në përpjekjet për afrimin e të rinjve nga bashkësi të ndryshme etnike, si të përgatitemi për prezantime publike efikase, si t’i njohim stereotipat dhe gjuhën e urrejtjes dhe si ta shmangim shfrytëzimin e tyre dhe si ta zvogëlojmë efektin e tyre negativ në shkolla dhe në komunikimin publik? Kjo është vetëm një pjesë, ndërsa krahas ligjëratave teorike, pjesëmarrësit e punëtorive punuan edhe në ushtrime konkrete për përgatitjen e deklaratave dhe të paraqitjeve të shkurtra para publikut specifik. Në fund të punëtorisë, përmes interpretimit të roleve, pjesëmarrësit të ndarë në ekipe debatuan dhe kundërshtuan qëndrime për tema konkrete të lidhura me integrimin ndëretnik nëpër shkolla.

Përfundim i përbashkët i të gjithë pjesëmarrësve është se komunikimi me publik i qëllimor të ndryshëm shkon më lehtë dhe në mënyrë më efikase, kur prej tij do të hiqet barra e urrejtjes dhe e paragjykimeve, dhe kur ai është me kahe dhe i merr parasysh mendimet dhe nevojat e atyre të cilëve u drejtohemi.