Thursday, February 21, 2019
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Klubet e debatit si kënde për integrim nëpër shkolla

Me fillimin e viti shkollor projekti i USAID-it  për Integrim Ndëretnik  në Arsim  në bashkëpunim me Forumin Rinor Arsimor (FRA) ka formuar katër klube të debatit në komunat e Manastirit, Tetovës, Strumicës dhe Butelit. Ky aktivitet mundësoi që  shkollat e mesme “Arseni Jovkov” , “Nikolla Karev” , “Taki Daskalo” dhe “Nikolla Shtejn” të kenë klubet e tyre të debatit, ku nxënësit drejpërdrejt janë të kyçur në arsimin joformal.

Klubet e debatit kanë për qëllim që të krijojnë bashkëpunim multikulturor mes të rinjëve. Me ndihmën e punës grupore, interaksionit, argumentimit dhe diskutimit , të rinjtë krijojnë platformë për komunikim dhe synojnë drejt kapërcimit të paragjykimeve dhe menjanimin e diskriminimit.

Si pjesë e projektit për integrim ndëretnik, klubet e debatit nga këto shkolla kanë mundësi që të marin pjesë ne rrjetin kombëtar debatues në Maqedoni  , të cilin e udhëheq FRA. Në mënyrë që të shfrytëzojnë debatin si mjet për krijimin e opinionit si dhe diskutimit të temave aktuale të cilat ju interesojnë të rinjëve dhe qytetarëve të Maqedonisë.

Pjestarët e klubeve të debatit ndjekin programë vjetore, e cila parasheh pjesëmarje në turne të debateve, në evenimente kombëtare dhe ndërkombëtare , të organizojnë debate publike, të njihen me debatues nga qytete, shtete dhe kultura të tjera.

Gjatë muajit dhjetor debatuesit nga katër shkollat do të garojnë në Turneun Kombëtar për Debat, e më pastaj në shkollën e tyre do të organizojnë debat publik ku edhe do t’i njoftojnë shokët e tyre të shkollës , prindërit dhe nxënësit me punën e tyre. Ligjëratat për debate mbahen nga trajnues të Forumit Rinor Arsimor, të cilët se bashku me nxënësit , mësimdhënësit dhe menaxhmentin e shkollës kontribuojnë  për integrimin ndëretnik në arsim dhe shoqërinë multikulturore.