Thursday, April 9, 2020
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Forum Teatër Debat, në Kërçovë dhe Manastir

Dy forum teatër debate mblodhën së bashku nxënësit nga Kërçova dhe Manastiri, ku ato disktuan dhe praktikuan çështje të rëndësishme lidhur me bashkpunimin ndëretnik në shkollat e tyre – një qasje që u jep mundësi pjestarëve të auditoriumit të bëhen pjesë e përformancës, ashtu që do kishin ndikim në dramatizimin duke ndryshuar rezultatet e një situate të caktuar.
Nxënësit në Kërçovë diskutuan rreth orvatjeve dhe mundësisë që ato të investojnë në organzimin e aktiviteteteve të përbashkëta të të dy shkollave, duke ofruara zgjidhje të ndryshme të situatës aktuale. Ndërsa në Manastir, duke shfrytëzuar teknikën e froum teatrit, diskutuan rreth përfshirjes së bashkmoshatarëve të tyre në aktivitete shkollore, pa marë parasysh përkatësinë e tyre etnike ose çfarëdo lloj përkatësie tjetër.
Këto aktivitete vazhdojnë që të sjellin së bashku nxënësit, në mënyrë që ato të krijojnë sa më shumë mundësi për të diskutuar dhe për të sjellur praktika pozitive rreth integrimit dhe bashkpunimit ndëretnik.