Wednesday, December 12, 2018
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Filozofia e suksesit – studim rasti nga nxënësit e shkollës së mesme “Taki Daskalo”

“Njerëzit janë të ndryshër dhe paksa kompleks. Të kuptuarit e kulturave duket të jetë një nga gjërat më të vështira për tu bërë.  Duhet të keni fuqinë që të mos gjykoni dhe mos të vini në përfundime shumë shpejt, dhe në të njejtën kohë t’i pranoni të tjerët ashtu si janë” , ka thënë Michael Sandel (Sodexo), por këto fjalë ishin ato që shënuan hapjen e ceremonisë së prezentimit në një nga klasat e shkollës së mesme “Taki Daskalo” nga Manastiri. Ky prezentim ishte i përgatitur nga nxënësit të cilët kanë punuar në studim rastin rreth zhvillimit të karierës në një kompani multikulturore, në këtë rast kompania e përzgjedhur ishte FOD nga Manastiri.

Mbi pesëdhjetë persona morën pjesë në prezentim, nga të cilët mësimdhënës, nxënës, drejtori shkollës, dhe përfaqësues të mediave. PINA u dhuroi çertifikata nxënësve dhe mësimdhënësve që ishin të involvuar në procesin e punës.