Tuesday, November 20, 2018
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Diversiteti është vlerë univerzale

Sot në shkollën e mesme “Arseni Jovkov” u mbajt ceremonia e prezentimit të studimit të rastit mbi temën Zhvillimi i Karierës në komapni multikulturore. Gjashtë nxënës që ishin drejtpërdrejtë të involvuar në procesin e studimit kanë bërë një kërkim më të thellë të funksionimit të dy  kompanive “Dauti Komerc” dhe “ Ndërmarja Publike Komunale”.

Ky aktivitet i PINA ishte një mundësi e mirë që nxënësit të njohin më mirë rolin e tyre në shoqëri si dhe se dallimet nuk janë arsye për ndarje por për unitet dhe mirkuptim.

Nuk ka rëndësi nëse i takojmë një grupi etnik më të vogël në shtet, ne të gjithë kemi të njejtën të drejtë sikur edhe të tjerët të ndjehemi pjesë e shoqërisë” tha njëri nga nxënësit.

Mësimdhënës, nxënës, prindër dhe drejtorë të shkollave te gjithë së bashku kalonin numrin mbi njëqind pjesëmarës në prezentim. PINA së bashku me Kariera ime , u dhuruan mirënjohje të gjithë nxënësve dhe mësimdhënësve të përfshirë në procesin e punës.