Tuesday, January 22, 2019
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Debatuesit diskutuan fuqinë e votës së qytetarëve

Nga data 14-17 dhjetor të vitit 2012, kampionati kombëtar për debatues fillestar ka nxitur 50 ekipe nga katërmbëdhjet qytete të Maqedonisë, që të debatojnë dhe fillojnë diskusione në temë  ” Vota në demokraci duhet të jetë e detyrueshme në çdo votim”.  

Ky aktivitet i organizuar nga Projekti për Integrim Ndëretnik në Arsim i USAID partner me  Forumin Arsimor Rinor, i cili zgjati për tre ditë dhe kishte 103 debate, ju ofroi mundësinë të rinjëve të ndërtojnë pozitat e tyre të bazuara në argumente dhe fakte, e jo në supozime.

Qëllimi i këtij debati është të ju jepet të rinjëve rolë në zhvillimin e qëndrime të cilat do ti ndihmojnë shoqërisë dhe si masë kritike, të bëhen aktor të rëndësishëm në proceset vendimmarrëse.

Në këtë debatë kombëtare morrën pjesë edhe 18 përfaqësues nga klubet për debate të shkollave ” Arseni Jovkov” nga Shkupi, ” Nikola Karev” nga Strumica, ” Nikola Shtejn” nga Tetova, dhe ” Taki Daskalo” nga Manastiri, të cilët janë pjesë të Projektit për Integrimin Ndëretnik në Arsim të USAID. Duke debatuar në ekipe, të rinjtë kishin mundësi të takohen me moshatarët e tyre nga qytete dhe komunitete tjera etnike, dhe kishin mundësi të praktikojnë aftësitë për integrim dhe inkluzion.

Aktivitetet e këtij lloji ndihmojnë të rinjtë në zhvillimin e mendimit kritik, nxisin punën në grupe dhe njohjen e tjerit, si dhe ju jepet mundësi për të mësuar tema të rëndësishme për shoqërinë nëpërmjet arsimit, hulumtimit dhe diskutimeve.

Këtë ngjarje e përkrah Projekti për Integrimin Ndëretnik në Arsim i USAID, Fondacioni Instituti për Shoqëri të Hapur në Maqedoni, Komisioni Evropian, Asociacioni Ndërkombëtar për Debatë (IDEA) dhe Universiteti FON.