Friday, October 18, 2019
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Debatuese e klubit të debatit të PINA-s të USAID-it e fiton çmimin për folësin më të mirë

10433095_10205032664234382_4613384212940000944_nAngelina Cvetkovska debatuese nga SHM “Orce Nikollov”, klub debati i formuar në suaza të Projektit për Integrimin Ndëretnik në Arsim të USAID-it, e mori çmimin për folësen më të mirë të Turneut debatues kombëtar për fillestarë. Turneu u mbajt prej më 19 deri më 21 dhjetor, ndërsa nikoqir ishte organizata partnere – Forumi Arsimor për të Rinj. Në ngjarje morën pjesë ekipe të klubeve debatuese të 15 qyteteve nga Maqedonia. Në të janë përfshirë 114 debatues dhe mbi 30 gjykatës, të cilët kanë marrë pjesë në atmosferë të integruar.

Ekipi më i mirë dhe folësit më të mirë të ngjarjes janë zgjedhur përmes 79 debateve. Qëllimi kryesor në ngjarje është të krijohet mundësi për fillestarët (debatues dhe gjykatës) që t’i praktikojnë aftësitë e sapofituara përmes aktiviteteve të rregullta të klubeve të debatit. Këta nxënës marrin pjesë në trajnime javore, në të cilat i mësojnë rregullat e formatit të debatit dhe parimet themelore të argumentimit. Qëllimi i ngjarjes ishte nxënësve t’u jepet mundësi në praktikë t’i provojnë njohuritë e tyre teorike për debat.

2Debatues të Projektit për integrim ndëretnik në arsim të USAID-it morën pjesë aktive në turne. Mbi 45 anëtarë të klubeve të debatit nga Prilepi, Dellçeva, Dibra, Negotina dhe Karposhi, të cilët janë pjesë e projektit kanë marrë pjesë në ngjarje.

Angelina e bëri tërë Projektin krenar me atë që u zgjodh folësja më e mirë në turne.