Thursday, February 21, 2019
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Debat dhe puntori për forum teatër në Shtip

Më shtatëmbëdhjetë shtator në komunën e Shtipit, u mbajt puntori me nxënësit e shkollave të mesme, për forum teatër duke përdorur teknikën e Augusto Boal.
Në këtë trajnim ishin fascilitator aktorët e mirnjohur Keti Donçevska Ilik dhe Goran Ilik, ato punuan me grupin e të rinjëve nga Shtipi, gjatë punës ato dramatizuan një situatë që flet për një histori dashurie mes një vajze turke dhe një djali maqedonas, dhe të gjitha vështirësitë që ato hasin në shkollë, me shoqëritë e tyre dhe shoqërinë në përgjithësi.
Formati dhe teknika që përdoret në forum teatër nuk ka vijë ndarëse mes skenës dhe audiencës, të gjithë pjesmarësit janë të inkurajuar që të sugjërojnë zgjidhje dhe të marin pjesë në dramatizimin duke e ndryshuar edhe kahjen që e mer situata.

Ishte një performim i suksesshëm , ku në mënyrë aktive morën pjesë edhe nxënësit tjerë që ndoqën atë, duke dhënë sugjestione të ndryshme në fund.

Të njejtat aktivitete gjatë periudhës shtator- nëntor 2013, do vazhdojnë të implementohen në Kumanovë, Tetovë, Kërçovë, Veles, Shkup dhe Manastir .