Sunday, October 21, 2018
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Ceremonia e prerjes së shiritit në shkollën fillore “Vëllezërit Milladinovci” në komunën e Demir Hisarit

Më 29 dhejtor 2012 në shkollën fillorë “Vëlllezërit Milladinovci” në Zhvan të Demir Hisarit, u mbajt ceremonia e prerjes së shiritit të shkollës së renovuar , edhe atë të çatisë së renovuar dhe sistemit ndriçues mbrojtës.

Në një ditë të ngrohtë përplot me diell ishte kënaqësi t’i mbledhësh së bashku mësimdhënësit, prindërit , nxënësit dhe përfaqësuesit e USAID-it, EUCOM-it dhe stafin e Projektit për Integrim Ndëretnik në Arsim, për të inaguruar shkollën e renovuar në Zhvan.

Shkolla dhe komuna kanë kontribuuar shumë në promovimin e integrimit me përkrahjen e vullnetarëve të Korpusit të Paqës dhe Projektit të USAID-it për intëgrim ndëretnik në arsim. Ato me sukses organizuan Kampin Veror këtë vit, për të promovuar diversitetin. Ka edhe shumë aktivite të tjera ku janë të involvuar nxënësit  kur  bëhet fjalë për diversitetin dhe interetnicitetin.

“Kur gjërat vështirësohen, vështirësia largohet” –kjo është mënyra se si udhëheqësi i Zyrës për Bashkëpunim Mbrojtës pranë ambasadës të SHBA-ve  Z.  Mark Watkins  shpejgoi entuziazmin dhe mundin e drejtorëve, mësimdhënësve dhe prindërve për të bërë shkollën të dashur dhe mikpritëse për të gjithë.

Procesi i renovimit është mbështetur nga Projekti i USAID-it për Integrim Ndëretnik në Arsim si dhe Komanda Evropiane e Shteteve të Bashkuara (EUCOM).

Shkolla dhe komuna edhe njëherë prmetuan se aktivitetet që promovojnë diversitetin dhe vlerat multikulturore, si shtyllë kryesore për procesin demokratik, do të jenë prioritet në komunitetin e tyre.