Tuesday, October 23, 2018
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Ceremonia e prerjes së shiritit në shkollën fillore “Mite Bogoevski” në Resnjë

Komuna e Resnjës së bashku me shkollën fillore “Mite Bogoevski” kanë festuar hapjen solemne të shkollës së renovuar, më saktësisht me çati të renovuar dhe ndërtimin e hapsirave të caktuara kaluese për persona me aftësi të kufizuara.

Projekti i USAID-it për integrim ndëretnik në arsim së bashku me shkollën dhe komunën mblodhën së bashku mësimdhënësit, prindërit, nxënësit dhe zyrtarët komunal për të shënuara këtë ditë dhe të përurojnë përfundimin e suksesshëm të renovimit të shkollës së tyre.

Përvec komunitetit lokal, në manifestim mori pjesë edhe specialistja seniore për arsim e USAID ,Lela Jakovlevska, udhëheqësi i zyrës për bashkëpunim dhe mbrojte pranë ambasadës së SHBA-ve, LTC Mark Watkins dhe kryetari i komunës së Resnjës ,Mihail Volkanovski.

 Shkolla “Mite Bogoevski” ësht shembull i një shkolle që praktikon mardhënie të mira ndëretnike ku të gjitha etnitet jetojnë në kohezion.

“Duke u nisur nga kjo, është një shembull i mirë që ne e promovojmë në shkollat të tjera dhe në komunitetin lokal se mirkuptimi i përbashkët, respekti dhe integrimi i të gjithëve , qoftë ai ndëretnik ose formë tjetër , është i mundur dhe i vlerësuar lartë. Do doja të falemnderoja  dhe shpreh mirënjohjen time për involvimin e prindërve në të gjithë procesin ,duke mbështetur punën e projektit të USAID për integrim ndërretnik në arsim , që ti bëjmë shkollat vende ku të gjithë fëmijët janë të barabartë” – tha Z. Watkins gjatë fjalimit të tij.

Procesi i renovimit është mbështetur financiarisht nga projekti i USAID-it për integrim ndëretnik në arsim  dhe Komanda Evorpiane e Shteteve të Bashkuara (EUCOM) . Ky paraqet një nga dimensionet e një numri të madh të aktiviteteve që shkolla do të ndërmar në periudhën e ardhshme, në mënyrë që të krijojë integrim ndëretnik të qëndrueshëm në arsim