Tuesday, October 23, 2018
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Ceremonia e prerjes se shiritit në shkollat fillore “Bratsvo- Migjeni” në Tetovë dhe “Liria” në komunën e Bogovinës

Dy shkollat fillore “Bratsvo Migjeni” nga komuna e Tetovës dhe “Liria” nga komuna e Bogovinës bënë hapjen solemne të shkollave të sapo renovuara- instalim i nxemjes qëndrore, pika kalimi për persona me aftësi të kufizuara si dhe vendosje të dritareve të reja.Më 24 Prill 2013, ekipi i projektit të USAID-it për Integrim Ndëretnik në Arsim së bashku me mësimdhënësit, prindërit, nxënësit dhe përfaqësuesit e USAID-it u mblodhën së bashku për inagurimin e renovimeve në shkollat e lartpërmendura.

Në eveniment ishin të pranishëm edhe Znj. Wohlers nga Ambasada e SHBA-ve në Maqedoni, Udhëheqësja e departamentit për arsim në USAID, Lela Jakovlevska, kryetari i komunës së Bogovinës Hazbi Idrizi dhe kryetarja e komunës së Tetovës, Teuta Arifi.

Prindërit luajnë një rol kritik në kohezionin ndëretnik dhe integrimin në përgjithësi, unë do doja që t’ju nxis të gjithë juve që keni fëmijë që ta merni në kosnideratë seriozitetin e atij rolit, dhe të ju tregoni fëmijëve tuaj shembuj nga më të ndryshmet se si ata mund të luajnë një rol pozotiv në komunitet. Asgjë nuk do të ketë më shumë ndikim, tash si dhe të nesërmen si të ritur, se sa këta mësime kritike që ju i ndani me ata,” tha Znj. Wohlers në fjalimin e saj.  

 

Procesi i renovimit është  i financuar nga Projekti i USAID-it për Integrim Ndëretnik në Arsim dhe Komanda Evropiane e Shteteve të Bashkuara (EUCOM). Renovimi është vetëm një pjesë e aktiviteteve që shkolla do të ndërmer në mënyrë që të  mbështes integrimin ndëretnik në arsim.