Wednesday, February 19, 2020
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Bashkpunimi ndëretnik përmes puntorive creative dhe forum teatrit

Më nëntëmbëdhjetë shtator 2013, nxënës nga shkolla të ndryshme morën pjesë në prezentimin final të filmit me metrazh të shkrutër që u përgatit nga nxënësit e shkollës së mesme “Pero Nakov” nga Kumanova. Filmi i përgatitur nga ana tyre përfshin diversitet në aspektin etnik, gjinor dhe social, gjë që paraqiste një sfidë të madhe për vetë nxënësit. Dymbëdhjetë puntoritë vërtetuan se mund të tejkalohen barierat dhe duke punuar së bashku mund të fashiten të gjitha stereotipet, paragjykimet dhe diskriminimet në bazë etnike. Nxënësit kishin mundësi që të diskutojnë tema të ndryshme dhe të japin idetë dhe mendimet e tyre.
Prezentimi u moderua nga ana e aktorëve të mirnjohur Keti Donçevska Iliq dhe Goran Iliq, gjithashtu edhe drejtori i shkollës Momçilo Antevski dha komentin e tij rreth procesit në përgjithësi. Në prezentim ishin przent rreth pesëdhjetë pjesmarës , eveniment ky që u përcoll edhe më ndarjn e çertifikatave për nxënësit dhe studentët që ishin të përfshirë në proces.
Ky aktivitet u përcoll nga një aktivitet tjetër nga nxënësit e shkollës së mesme nga Kumanova dke përdorur teknikën e Augusto Boal. Atyre u është dhënë një situatë e caktuar , në këtë rast të shkuarit së bashku në ekskurzion (shkollë shqiptare dhe maqedone) , kjo situatë drejtoheshte nga një nxënës që nuk beson se kjo është një ide e mirë. Këtë rast publiku duhej të analizonte, duke dhanë ide dhe zgjedhje të ndryshme. Teknika e forum teatrit është e tillë që nuk ka barierë mes teatrit që bëhet në skenë dhe audiencës, kështuqë disa nxënës zëvendësuan aktorin që filloi ngjarjen në skenë, dukë dhënë zgjidhjet e tyre, gjë që ju pëlqeu shumë publikut.