Tuesday, January 22, 2019
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Aritja e integrimit përmes këngës dhe vallëzimit- ceremonia e prerjes së shiritit në shkollën fillore Zhivko Brajkovski

Të kënduarit e hymnit të shkollës, këngë të ndryshme në gjuhën maqedonase dhe shqipe të performuara nga ana e korit të shkollës dhe aktivitete të tjera të shumta ishin pjesë e ceremonisë së prerjes së shiritit në shkollën fillore “ Zhivko Brajkovski”. Kjo ceremoni u mbajt më 8 maj 2013, me çka u shënua  kompletitmi i renovimit të shkollës, aktivitet ky si pjesë e Projektit të USAID-it për Integrim Ndëretnik në Arsim..

Prindër, mësimdhënës, nxënës, përfaqësues të komunës , USAID-it , EUCOM-it , si dhe stafi i Projektit për Integrim Ndëretnik në Arsim ishin prezent dhe patën mundësi të kënaqen me aktivitetet e nxënësve.

“ Prindërit dhe mësimdhënësit luajnë rol kritik në kohezionin dhe integrimin ndëretnik, ashtuqë unë do doja t’ju nxis të gjithë juve të merni në konsideratë seriozitetin e atij roli, dhe të demonstroni rol pozitiv në komunitetin tuaj” – tha kol. Jeffrey Predmore- zyrtar senior i Komandës Europiane të Shteteve të Bashkuara.

Ai më tej vazhdoi “Asgjë nuk ka ndikim më të madh tek fëmijët; tani dhe më pastaj si të ritur, se sa mësimet kritike që ju ndani me ata” .

Procesi i renovimit është mbështetur financiarisht nga Projekti i USAID-it për Integrim Ndëretnik në Arsim dhe Departamenti i Mbrojtes të Shteteve të Bashkuara / Komanda Evropiane (EUCOM).