Wednesday, January 23, 2019
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Aftësi, kreativitet dhe talent në vend të përkatësive etnike, fetare dhe politike

Nxënësit e shkollës “ Jane Sandanski” kishin një mesazh të qartë që e dërguan deri tek bashkmoshatarët e tyre, mësimdhënësit , drejtori i shkollës dhe të gjithë pjesëmarësit e tjerë që ishin prezent në prezentimin e studim rastit që kishte të bëjë me zhvillimin e karierës në kompani multikulturore . Mesazhi i tyre ishte se në vend të përkatësive etnike, fetare apo politike, le të kemi aftësi, talent dhe kreativitet.

” U bëmë bashkë dhe ky ishte fillimi, mbetëm bashkë dhe ky ishte progres , punuam së bashku dhe ky ishte një sukses” tha Mirjana Ilieva,  një nga hulumtueset e studim rastit.

Prezentimi u mbajt në hapsirat e Shtëpisë së ARM- së në Strumicë , ku kishte më shumë se njëqind pjesëmarës, ndërsa nxënësit e sqaruan detajisht të gjithë procesin e hulumtimit në kompanitë e përzgjedhura – SHA “Edinstvo” dhe NPK “Komunalec”  nga Strumica.