Friday, July 30, 2021

8.10 – Parku i qytetit, Shkup – Promovimi i Doracakut “40 aktivitete sportive dhe lojëra argëtuese për integrimin e fëmijëve dhe të rinjve”…

8.10 – Parku i qytetit, Shkup – Promovimi i Doracakut “40 aktivitete sportive dhe lojëra argëtuese për integrimin e fëmijëve dhe të rinjve”

Në Promovimin e Doracakut “40 aktivitete sportive dhe lojëra argëtuese për integrimin e fëmijëve dhe të rinjve”, me fillim prej orës 11 në Parkun e Qytetit Shkup, nxënësit praktikisht do t’i demonstrojnë lojërat sportive dhe argëtuese të Doracakut, ndërsa çdo vizitor do të mund të marrë pjesë në to.