Wednesday, September 22, 2021

9.11 – f. Erxhelija, Sv. Nikole – Ceremonia e prerjes së shiritit në SHF “Dame Gruev”…

9.11 – f. Erxhelija, Sv. Nikole – Ceremonia e prerjes së shiritit në SHF “Dame Gruev”

Prej në ora 11:30, në SHF “Dame Gruev” në Sv. Nikole, do të mbahet ceremonia e prerjes së shiritit për të kremtuar mbarimin e procesit së rinovimit në këtë shkollë. Në ngjarjen, pjesëmarrje do të kenë Major Xhefri Van Sikëll, Shefi i Zyrës së Bashkpunimit për Mbrojtjen në Ambasadën e SHBA-ve në Shkup, z. Zoran Tasev, Kryetari i komunës së Sv. Nikoles, drejtori i SHF “Dame Gruev”, znj. Maja Davkova, si dhe përfaqësues të EUCOM-it, komunës së Sv. Nikoles, USAID-it, PINA-s, prindër dhe nxënës. Në ngjarjen, do të zbatohen aktivitete të përbashkëta të nxënësve me shkollën partnere “Rilindja” nga Likova.