Saturday, July 11, 2020
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

17-19.08 – Hotel Kontinental, Shkup – Trajnim për trajnues për Forum teatër metodologi…

17-19.08 – Hotel Kontinental, Shkup – Trajnim për trajnues për Forum teatër metodologi

Projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim dhe QAA Multimedia si organizatë partnere do të organizojnë trajnim për trajnues për Forum teatër në të cilën do të marrin pjesë 10 mësimdhënës nga 5 shkolla të mesme të përzgjedhura në Maqedoni. Mësimdhënësit nga secila shkollë të cilët do ta ndjekin trajnimin, do të jenë përgjegjës për zbatimin e Forum teatër punëtorive në shkollat e tyre, si dhe në shkolla të cilat gjenden në atë rajon.

Qëllimi i këtij trajnimi është zhvillimi i shkathtësive dhe profesionalizmit të përfaqësuesve të shkollave që ato më tutje të ua bartin diturinë e fituar nxënësve nga shkollave.