Friday, July 30, 2021

14.09 – SHF “Aleksandar Zdravkovski”, Jegunovc – Ngjarje solemne e prerjes së shiritit…

14.09 – SHF “Aleksandar Zdravkovski”, Jegunovc – Ngjarje solemne e prerjes së shiritit

Më 14 shtator, të vitit 2016, në ora 11:00, Projekti i USAID-it për integrim ndëretnik në arsim, së bashku me Komunën Jegunovc, do ta shënojnë përfundimin e përpunimit të fasadës së re në shkollën fillore Aleksandar Zdravkovski, f. Jegunovc, Komuna e Jegunovcës. Rindërtimi është financuar nga Qeveria e SHBA-së përmes Komandës evropiane të SHBA-së, në kuadër të pjesëmarrjes së shkollës në projektin e USAID-it.