Friday, July 30, 2021

13-15.10 – Universiteti “FON” – Akademi debatuese…

13-15.10 – Universiteti “FON” – Akademi debatuese

Prej më 13 deri më 15 tetor në Universitetin “FON” do të mbahet akademi debatuese e organizuar në bashkëpunim me organizatën partnere FRA. Në akademinë debatuese mbi 100 nxënës me përkatësi të ndryshme etnike do të kenë mundësi t’i zhvillojnë aftësitë e tyre për debat si dhe të marrin pjesë në një turne të përzier.