Saturday, July 11, 2020
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Vizitë ndëretnike e integruar e Presidentit të Republikës së Maqedonisë

Nxënësit e klasës së tetë dhe mësimdhënësit e lëndës edukim qytetar, të shkollave partnere “Krste Misirkov” më gjuhës mësimore në maqedonisht dhe “25 Maj” më gjuhës mësimore shqipe, më 13 dhjetor 2013 kan pasur takim me presidentin e Republikës së Maqedonisë, George Ivanov.
Vizita ishte pjesë e Projektit për integrim ndëretnik në arsim dhe përfaqëson aktivitetet jashtëmësimore që ka për qëllim ndërtimin e besimit të ndërsjellë dhe bashkëpunimin, zhvillimin e virtyteve qytetare (besnikëri) dhe forcimin e ndjenjës së përkatësisë në Republikën e Maqedonisë.

Gjatë planifikimit të aktiviteteve, janë mbajtur disa takimeve për njoftim, planifikim,ku është diskutuar , e gjithë kështu duke i sjellë shkollat partnere më afër njëra tjetrës. Vizita është përdorur edhe për largimin e flamurit të vjetër me një të ri, ceremoni kjo që ndodh çdo muaj. Për fëmijët ky takim ishte i paharrueshëm, që dëshmohet edhe nga fotografitë. Kishte një qëllim – kishte një diell të përbashkët – multikulturor, multietnik, të integruar dhe mbi të gjitha njerëz!