Friday, December 6, 2019
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Turne basketbolli në SHMNGJ “Zdravko Cvetkovski” – për të forcuar frymën sportive, tolerancën dhe bashkëjetesën

IMG_4414newNga 5 deri në 12 dhjetor, në palestrën e SHMNGJ “Zdravko Cvetkovski” në Shkup u mbajt një turne basketbolli. Nxënësit e kësaj shkolle të mesme, të ndarë në katër ekipe të përziera, për pesë ditë manifestuan shoqërime intensive të ndërsjella, bashkëpunim, respekt dhe lojë fer.

Para fillimit të turneut, organizatorët kishin formuar katër ekipe, nga një për çdo vit mësimor, ndërsa secili ekip përbëhej nga tetë “basketbollistë” dhe “basketbolliste”.  Ekipet ishin të përziera, edhe atë jo vetëm për nga gjuha mësimore, por edhe për nga gjinia. Përballja ishte menduar ashtu që çdo ekip kishte mundësi të luante me të gjitha ekipet tjera, ndërsa dy ekipet e plasuara më mirë luajtën në finale në fund të turneut. Nxënësit e vitit të dytë treguan se mosha nuk është vendimtare në sport, kështu që me sakrificë, me lojë fer dhe frymë ekipore dolën më të shkathët se ekipet tjera, duke fituar turneun.

Zbavitja dhe sporti nuk pushuan me finalen. Me ftesë të Bashkësisë së shkollës, profesorët dhe profesoreshat,  që ligjërojnë në gjuhë të ndryshme mësimore, e pranuan sfidën që të luajnë ndeshje revyale me ekipin fitues. Rezultati kryesor – një ngjeshje dhe një afrim edhe më i madh midis të rinjve dhe të rriturve, nxënësve dhe arsimtarëve, maqedonasve, shqiptarëve, turqve, të cilët gjatë gjithë kohës së turneut frymëmarrje kishin bashkëjetesën. Fitues të turneut nuk ishin vetëm nxënësit e vitit të dytë, por tërë shkolla, për shkak se të gjithë tok demonstruan se bashkë – mund të arrihet gjithçka.