Wednesday, August 12, 2020
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Trajnimi për integrim ndëretnik në arsim për EISH (Ekipet Integruese Shkollore)

Nga njëzet e pesë qershori filluan trajnimet e fazës së dytë për ndërtim të kapaciteteve të menaxhmentit të shkollave , që përfshinë shkollat që nuk kanë qenë pjesë në fazën e parë. Këto trajnime do të zgjasin deri më pesë korik. Nikoqir të trajnimeve së bashku me ekipin për integrim ndëretnik në arsim janë shkolla e mesme “Josip Broz Tito” dhe shkolla fillore “Dimitar Milladinov” . Trajnimet do ti ndjekin pjesëtarët e Ekipeve Integruese Shkollore nga 97 shkolla.

Pjesëmarësit u informuar me rezultate e anketimit në lidhje me bashkëveprimin mes nxënësve nga gjuhë të ndryshme mësimore, nivelin e bashkëpunimit mes mesimdhënësve nga gjuhë të ndryshme mësimore si faktor i rëndësishëm për përmirësimin e integrimit ndëretnik në arsim, aktivitete e perbashëkta mes nxënësve ( seksioneve, aktivitete sportive, evenimente, ekskurizone) , si dhe ikonografia multikulturore nëpër muret e shkollave.

Pjesëmarësit më pastaj njohuritë e fituara do ti përcjellin edhe deri tek kolegët e tyre ne shkolla.