Sunday, August 9, 2020
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Trajnime për integrim ndëretnik në arsim kushtuar ekipeve për integrim shkollor të Fazës 3

Gjatë muajit mars 2014, filluan trajnimet për integrim ndëretnik në arsim kushtuar ekipeve për integrim shkollor të Fazës 3. Në këtë fazë do të përfshihen 40 komuna të reja dhe 183 shkolla të mesme dhe fillore në R. e Maqedonisë. Në këto trajnime, pjesëmarrësit nga disa qytete të Maqedonisë do të kenë mundësi të njoftohen ndërmjet vete, të fitojnë njohuri rreth stereotipat dhe paragjykimet etnike si dhe të informohen për rezultatet të Studimit për gjendjen fillestare i zbatuar në 2013 në lidhje me bashkëveprim ndërmjet nxënësve që ndjekin mësimdhënie në gjuhë të ndryshme.
Gjatë trajnimeve u potencua bashkëpunimi ndërmjet mësimdhënësit të gjuhëve të ndryshme mësimore si faktor i përmirësimit të integrimit ndëretnik në arsim, si dhe të aktiviteteve të përbashkëta të nxënësve që ndjekin mësimdhënien në gjuhë të ndryshme nëpërmjet seksione, aktivitete sportive, shfaqje dhe ekskursione. Fokusi i aktiviteteve projektuese janë nxënësit, prindërit, mësimdhënësit, administrata dhe anëtarët e këshillave shkollore nga shkollat fillore dhe të mesme në këta 40 komuna. Këta trajnime do të vazhdojnë në muajin prill me anëtarët e ekipeve për integrim shkollor të komunave të cilat nuk janë të përfshirë në muajin mars.