Tuesday, November 20, 2018
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Trajnim për shërbimin profesional shkollor, rreth involvimit të prindërve

Gjashtëdhjetë psikolog dhe pedagog nga pesëdhjetë e tetë shkolla , mblodhi së bashku data 28 qershor, në trajnimin një ditor për përforcim të njohurive dhe aftësive të tyre për inicim dhe mbësthetje për involvimin e prindërve në mbështetjen e integrimit ndëretnik në arsim.

U është dhënë mbështetje shërbimeve profesionale shkollore në përpjekjet e tyre për të inkuadruar prindërit në aktivitetet për përmirësimin e aktiviteteve ndëretnike shkollore. Niveli i lartë i bashkëpunimit me shërbimin profesional ka inicuar ndarjen e shumë ideve se si të tërheqin, përfshinë dhe mirëmbajnë pjesëmarjen e prindërve në rrugën drejt ndryshimit për integrimin ndëretnik nëpër shkolla.

Pedagogët dhe psikologët e shkollave ishin të inspiruar që të identifikojnë mënyra dhe aktivitete të ndryshme për involvim dhe bashkëpunim me Këshillin e Prindërve dhe prindërit në mënyrë që të përfshijnë prindërit që të jenë aktorë më aktiv , në përmirësimin e aktiviteteve shkollore ndëretnike.

Janë ndarë shumë ide se si të impelementohen takime dhe aktivitete të tjera me prindërit në nivel shkollor, që të arrihet integrimi ndëretnik në shkollat e tyre. Shërbimi profesional do të organizojë takime dhe evenimente me prindërit, në nivel shkollor me qëllim që të informohen prindërit për qëllimet dhe aktivitete e projektit, pastaj për përkrahjen e prindërve në aktivitete e përbashkëta me nxënës dhe prezentimin e aritjeve të projektit.

Shërbimi profesional i shkollave i cili u trajnua më pastaj këto njohuri dhe përvoja do ju përcillen edhe Ekipit për Integrim Shkollor, në pesëdhjetë e tetë pilot shkollat.