Wednesday, September 19, 2018
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Trajnim për integrimin ndëretnik në arsim për Ekipet Integruese Shkollore- Faza e dytë

Gjatë njëzet dhe njëzet e një gushtit në Shkup janë mbajtur trajnime për ekipet integruese shkollore në lidhje me aktivitete për integrimin ndëretnik në arsim. Këto trajnime janë pjesë e projektit, saktësisht komponentës për ndërtim të kapaciteteve të menaxhmentit të shkollave dhe mësimdhënësve.

Fokusi kryesor është i orientuar ne procesin e diseminimit të njohurive të fituara , vetë evaluimit nga ana e nxënësve, prindërve dhe mësimdhënësve si dhe më pastaj krahasimin e gjendjes momentale dhe pozicionin e dëshiruar, organizimin e aktiviteteve ku  stafi i PINA-s meret me kordinimin, implementimin dhe promovimin e aktiviteteve të realizuara. Çështjë tjera që janë më rëndësi për tu përmendur janë : planifikimi global që është i vendosur në programin vjetor, planifikimi i detajuar siç është plani aksionar dhe aktivitetet e përbashkëta të nxënësve.

PINA ka siguruar material të shkruar për të gjithë pjestarët e ekpieve integruese shkollore dhe gjithashtu edhe çertifikata për ata që do të kryejnë diseminimin në shkollat e tyre.  Deri në fund të shtatorit, gjithsej 194 shkolla nga 38 komuna do të përfundojnë  fazën e dytë të trajnimit.