Sunday, June 7, 2020
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Takime regjionale me përfaqësuesit të shkollave dhe të komunave

Gjatë dy javëve të fundit ekipi i PINA-s i mbajti takimet regjionale në Kavadar, Koçani, Gostivar, Prilep, Shkup dhe Ohër. Përfaqësues të komunave dhe shkollave fillore dhe të mesme prej Fazës 3 ishin të ftuar të marrin pjesë në prezantimin e projektit. Pjesëmarrësit u njoftuan me konceptin e integrimit ndëretnik në arsim dhe morrën udhëzime për pjesëmarrje në aktivitetet projektuese të vitit në vijim. Kjo fazë do të përfshin 40 komuna dhe 183 shkolla fillore dhe të mesme të reja. Përfaqësuesit ishin të interesuar për projektin nga shumë aspekte dhe ngelën të kënaqur nga informatat e marra, ndërsa shprehën dëshir dhe gatishmëri për pjesëmarrje në aktivitetet projektuese. Faza 3 të projektit sjell shumë aktivitete të reja në këto komuna, siç janë punëtoritë kreative, klubet debatuese, aktivitete të përbashkëta të nxënësve, partneritete në mes të shkollave dhe trajnime të ndryshme në lidhje me integrimin ndëretnik në arsim.