Monday, February 18, 2019
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Rrëfime suksesi : Partneritet bashkëpunimi mes shkollave njëgjuhësore nga komuna e Strumicës dhe Tetovës

Më njëzet shkurt 2013 , është vendosur partneritet bashkëpunimi për integrim ndëretnik në arsim, në mes dy shkollave fillore, edhe atë “Shën Kirili dhe Metdoi” nga Strumica si dhe “Gjergj Kastrioti Skëndërbeu” nga komuna e Tetovës.

PartnershipDrejtorët e të dy shkollave në takimin e punës që kishin, konfirmuan partneritetin si dhe shprehën kënaqësinë për këtë shembull pozitiv të cilin edhe shkollat e tjera do ta ndjekin.

Ekipet Integruese Shkollore nga të dy shkollat njëgjuhësore (njëra në gjuhën shqipe dhe tjetra në maqedonisht) kishin përgatitur plan pune për aktivitete të përbashkëta me nxënësit, të cilin e prezentuan gjatë takimit. Këto aktivitete parashohin bashkëpunimin dhe komunikimin e ndërmjetshëm, që do të jetë një udhëzues për shkollat tjera në të gjithe Maqedoninë.

Drejtorët e shkollave si dhe Ekipet Integruese Shkollore theksuan se këto aktivitete integruese ndëretnike do të nxisin, risin dhe harmonizojnë mardhëniet në mes komuniteteve ashtu që do të përmirësojnë mirqënien në mes tyre.

Gjatë periudhës së ardhshme, shkollat do të fillojnë të implementojnë aktivitete e përbashkëta që promovojnë integrimin ndëretnik në arsim, në varësi nga plani i përbashkët aksionar që ato e kanë përgatitur.