Wednesday, December 12, 2018
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Prezentimi i rezultateve të hulumtimit në lidhje me integrmin ndëretnik në arsim

Më 26 Prill 2013 , në hapsirat e Hotel  TCC Grand Plaza  në Shkup, u bë prezentimi i rezultateve nga hulumtimi shkencor në lidhje me integrimin ndëretnik në arsim. Ky prezentim mblodhi së bashku përfaqësues nga institucionet shtetërore arsimore, ambasadat, donatorët, organizatat ndërkombëtare, komunat si dhe shkollat.

Ky hulumtim që është bërë në shkollat fillore dhe të mesme në Republikën e Maqedonisë, ka pasur për qëllim mbledhjen e të dhënave , në bazë të të cilave në mënyrë më adekuate do të bëheshte planifikimi i aktiviteteve të projektit, si dhe më pastaj të mund të monitorohen ndryshimet pasi të jenë implementuar aktivitete të projektit në këto shkolla.

Përmbeldhje të rezultateve dhe të dhenave nga studimi mund të gjeni në këtë lidhje : http://pmio.mk/category/resources/