Friday, April 10, 2020
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Partner aktivitete për afrim dhe shoqërim të nxënësve të Shkupit dhe Strumicës

Më 28 shkurt, dy shkolla nga Strumica dhe Shkup filluan partner aktivitete të përbashkëta ku nxënësit e shkollës fillore “Liman Kaba” Luboten dhe “Marshall Tito” nga Strumica patën mundësinë të takohen dhe të shoqërohen me bashkëmoshatarët e tyre. Një grup etnikisht i përzier i nxënësve u njoftuan dhe u miqësuan nëpërmjet vizitave të monumenteve të ndryshme në Shkup. Për zgjedhjen e monumenteve kulturore historike që u vizituan morën pjesë mësimdhënësit nga të dy shkollat ​​partnere nëpërmjet komunikimit të ndërsjellë. U vizituan kisha Sv. Spas, xhamia Mustafa Pasha, hani Kurshumli, Muzeu i Shkupit, Shtëpia Memoriale e Nënë Terezës, Kalaja e Shkupit, sheshi Maqedoni me lapidarin Luftëtari mbi kalë dhe monumente të tjera në zonën përreth.

Prandaj mësimdhënësit e historisë së bashku me nxënësit përmes internetit bënë hulumtime dhe morën informacione që i përdorën për prezantim të çdo monumenti të vizituar. Prezantimet i bënë nxënësit e të dy shkollave në tri gjuhët përkatëse mësimore (maqedonisht, turqisht, dhe shqip). Të gjitha aktivitetet u fotografuan me qëllim që nxënësit me mentorim të mësimdhënësve të zhvillojnë album të përbashkët ku do të prezantohen momentet më interesante të ditës së përbashkët. Gjatë përgatitjes së albumit, nxënësit do të mund të kontaktojnë dhe ta thellojnë miqësinë e tyre.

Kjo është njoftim për nxënësit, njoftim me kulturat e të dy etniteteve, monumentet maqedonase dhe shqiptare. Tani në agjendë kemi, pasi se ata ishin në një vizitë në Shkup, e ne ishim nikoqirë, vizitën tonë brenda dy muajve të shkollës fillore “Marshall Tito” në Strumicë – tha drejtori i sh.f. Liman Kaba, Xhezmi Abdurrahman.

Albumi do të promovohet në takimin e ardhshëm të përbashkët, ku nxënësit dhe mësimdhënësit e shkollës partnere “Liman Kaba” Luboten vijnë në vizit të shkollës së mesme “Marshall Tito” në Strumicë, dhe mbas asaj do ta prezantojnë albumin para nxënësve të tyre.