Wednesday, August 12, 2020
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

„Një diell na ngroh të gjithëve”

unnamed556Më 11 nëntor, 2014, SH.F “Debarca” nga komuna e Debërcës festoi patronatin e vet, i cili këtë vit ishte në shenjën e integrimit ndëretnik dhe të përforcimit multikulturor të marrëdhënieve tradicionalisht të mira mes bashkësisë maqedonase dhe shqiptare në komunë e më gjerë.

Mysafirët nga shkolla fillore partnere “Nuri Mazari” nga f. Koroshishtë, komuna e Strugës, me të cilët janë fqinjët më të afërt, përgatitën pika për festimin e përbashkët të patronatit. Vallëzimi dhe këngët flisnin vetë për traditën dhe folklorin, të cilat të dy palët i kanë të përafërta.

Mysafirët nga Koroshishta ishin të kyçur në konkurse të artit figurativ dhe letrar me temë: “Një diell na ngroh të gjithëve”, si dhe në krosinatletik, të cilin shkolla e organizon për çdo vit si pjesë e festimit të patronatit.

unnamedAktivitetet e përbashkëta nuk mbarojnë këtu. Gjatë muajve të ardhshëm të dy shkollat planifikojnë lexime letrare të përbashkëta, pikniqe dhe ekskursione në rrethinë, vizita të monumenteve fetare dhe historike, gara sportive, panaire të ushqimeve tradicionale, ku do të jenë të kyçur jo vetëm nxënësit dhe të punësuarit, por edhe prindërit dhe banorët e të dy vendeve. Këto janë disa nga mënyrat e shumta për përforcimin e përbashkësisë, me të cilën bëhet ndikim në edukimin e fëmijëve, që mos të kenë paragjykime dhe jotolerancë, por të ngulitin dashurinë dhe respektin ndaj të gjithë njerëzve, pasi që, siç porositën të gjithë së bashku – Një diell na ngroh të gjithëve.