Tuesday, October 23, 2018
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Master trajnuesit në akcion

Në kuadër të komponentës për aftësimin i arsimtarëve, udhëheqësisë dhe drejtorisë së shkollave prej 30 Shtator- 2 Tetor, rrjedh trajnimi për Master Trajnuesit të cilët përgatiten për zbatimin e trajnimeve për të kyçur konceptin e integrimit ndëretnik në arsim.

Master Trajnuesit marrin pjesë dhe simulojnë situate të ndryshme në aktivitetet, të cilat do të ndihmojnë të zmadhohet kompetenca e tyre për të transferuar me sukses përmbajtjet e integrimit ndëretnik në arsim.

Master Trajnuesit pas shkathtësive dhe njohurive të përfituara do të transferojnë të njëjtat tek anëtarët e ekipeve të integrimit shkollor të shkollave fillore dhe të mesme, nga pilot komunat Butel, Tetovë, Manastir dhe Strumicë.