Thursday, February 21, 2019
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Lojëra të përbashkëta argëtuese dhe sportive të nxënësve nga shkollat që vijnë nga Tetova dhe Çairi

Pas pushimit veror vazhduan aktivitete argëtuese dhe sportive që promovojnë integrimin ndëretnik,  të nxënësve të dy shkollave fillore “ Naim Frashëri” nga Tetova dhe “Adem Jashari” nga Çairi.

Çdo ushtrim ( qoftë futboll, loja me thes, kërcimet në litar, etj) ishte i dizajnuar që të çojnë drejt situatës “ fitore- fitore”  ndër nxënës nga klasa të ndryshme, në mënyrë që të  mundëson çdo nxënës pjesmarës në lojë ta ndjej atë si sukses të vogël të tij.  Më 6 shtator 2013, diku rreth pesëdhjetë nxënës të përzier etnikisht ( shqiptar, turq, rom) në oborin e shkollës “ Naim Frashëri” në Tetovë, morën pjesë në lojëra argëtuese dhe sportive, të cilat u ndoqën nga një numër i madh i nxënësve dhe prindërve.  Ushtrimet u mbajtën në tre lokacione ( të emëruara si “stacione” ) në oborin e shkollës i cili ishte i mbushur me nxënës, mësimdhënës dhe prindër, të cilët panë lojërat sportive.

Të inkurajuar nga kolegët dhe mësimdhënësit e tyre, diku rreth pesëdhjetë nxënës në sallën sportive të shkollës fillore “Adem Jashari” në Çair organizaun gjithashtu aktivitete sportive dhe argëtuese, ato  ishin të udhëzuar nga tre mësimdhënës në tri stacione të ndryshme të lojërave dhe ushtrimeve.

Cikli  aktiviteteve të përbashkëta sportive të implementuara deri më tani në tetë shkolla pjesmarëse është  përgatitje për ngjarjet e më tutjeshme në të cilët nxënësit me prapavijë të ndryshme kulturore do të vijnë në kontakt të drejpërdrejtë dhe do socializohen me etnikumet tjera, përmes lojërave sportive dhe argëtuese, duke njohur kështu më mirë njëri-tjetrin.