Friday, July 10, 2020
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Gjimnazistet e “Braqa Milladinovcit” në orë të përbashkët nga fizika

unnamedEkzistojnë më shumë mënyra për të ndërtuar bashkëjetesë ndërmjet pjesëtarëve të bashkësive të ndryshme në arsim, sidomos në lëndët ku specifikat gjuhësore nuk janë më të rëndësishme në materien që mësohet. Këtë na e demonstroi grupi i nxënësve nga paralelet shqipe dhe maqedonase të  SHMQSH “Braqa Milladinovci” nga Shkupi, të cilët më 10 nëntor, 2014, mbajtën orë të përbashkët nga lënda mësimore e fizikës. Ora është pjesë e shumë aktiviteteve të përbashkëta që i realizojnë shkollat me mbështetjen e Projektit të USAID-it për integrim ndëretnik në arsim.

„Ishim të ndarë në grupe, ku kishte nxënës nga të dy gjuhët mësimore, me qëllim që më lehtë ta përvetësojmë materialin. Përmes bashkëpunimit i harmonizuam idetë tona dhe deri në një komunikim të shkëlqyeshëm“,  thonë nxënësit që morën pjesë në orë, duke e theksuar kënaqësinë e tyre nga realizimi i saj.

Për realizimin e kësaj ideje me interes, përveç nxënësve, gjithsesi më meritorët janë profesorët Rajna Kaevska dhe Ramiz Laçi, të cilët bashkë e udhëhoqën orën. Sipas tyre, ora kaloi në atmosferë dhe bashkëpunim të shkëlqyeshëm mes nxënësve.

Nxënësit panë se të gjithë të pranishmit në orë janë të njëjtë, pa marrë parasysh përkatësinë etnike.  Kjo përvojë pozitive ngjall interesim për orë të përbashkëta në të ardhmen edhe nga lëndët tjera, ku gjuha nuk paraqet pengesë për punë të përbashkët dhe për arritjen më të lehtë të njohurive të reja.